Contributie

Contributie

De contributie voor het Bu-Lidmaatschap bedraagt een jaarlijkse €50,00 welke zal worden afgeschreven via een automatische incasso. Deze jaarlijkse contributie zal bijdragen aan het voortbestaan van de W.S.V. Ceres en het realiseren van grote (onderhouds) projecten. Verschillende projecten zullen de benodigde aandacht krijgen.

Automatische incasso

Sinds het jaar van aankomst 2018, word je na 5 jaar Gewoon Lidmaatschap bij W.S.V. Ceres automatisch betalend Bu-Lid. De jaren vanaf 2018 hebben dus al een automatische incasso afgegeven voor de contributiebetaling voor het Bu-Lidmaatschap. Dit is ondertekend bij de inschrijving bij W.S.V. Ceres tijdens de AID.

Leden met een jaar van aankomst vóór 2018 vragen we ook een automatische incasso af te geven. Dat maakt het voor ons en voor jullie veel eenvoudiger! Betaal je momenteel de Bu-Ledencontributie nog via de BEER? Vraag het machtigingsformulier aan, vul hem in en verstuur hem naar secretaris@wsvceres.nl.

Bij het ondertekenen van bovenstaand machtigingsformulier gaat u akkoord met het automatische incasso betalingssysteem. De ondergetekende verleent hierij, tot wederopzegging, machtiging aan de Wageningse Studenten Vereniging Ceres om van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributie.

Opzeggen?

Opzeggen van het Bu-Lidmaatschap kan door een mail te sturen naar secretaris@wsvceres.nl of per post via Secretaris Ceres, Generaal Foulkesweg 1B, 6703 BG Wageningen. 

Het lidmaatschap kan worden opgezegd vóór 1 juli van het lopende contributiejaar en gaat dan in vanaf het nieuwe contributiejaar (start 1 september). De betaalverplichting voor het lopende (of voorgaande) contributiejaar vervalt niet.