De Reünistenclub

De Reünistenclub

De Reünistenclub is er om de continuïteit van de Vereniging te waarborgen en haar voortgang te versterken. De Reünistenclub denkt samen met de Senaat en Financiële Commissie mee bij de organisatie van activiteiten en festiviteiten voor Buitengewoon Leden en reünisten. Middels deze nauwe samenwerking sluiten de activiteiten en festiviteiten aan bij de wensen van oud Ceres Leden. Ook kan de Club helpen bij het vinden van Bu-Leden die deze activiteiten willen organiseren.

Verder heeft de Reünistenclub bijvoorbeeld geholpen met het terugvinden van vele adressen van het afgelopen Lustrum en hebben bijgedragen aan het opzetten van de Career and Business Club.

De Reünistenclub bestaat uit de volgende leden:

Arja van der Valk, 1991

Vivian Blonk, 1991

Marion Ebbes, 2011

Esline Rietman, 2014

Claire Borst, 2015

Anne de Leede, 2016

Kim Otto, 2017