Nieuws

Rouwbericht: Clara van den Ban-Willinge Prins

Tot ons verdriet is ons ter ore gekomen dat ons Ere-Lid Clara van den Ban-Willinge Prins, op 8 april 2023 is overleden. Clara is in 1993 benoemd tot Ere-Lid vanwege haar langdurige betrokkenheid bij onze Vereniging. Verder is Clara Bestuur geweest van de W.V.S.V. en is daarna actief betrokken geweest als Reüniecommissaris.
Wanneer er vragen zijn over hoe wij hier als Vereniging mee om zijn gegaan, dan kan men vanzelfsprekend bij de Senaat terecht.

Het grote gemis dat de familie en vrienden moeten dragen is onbeschrijfelijk. Wij wensen iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Met gepaste hoogachting,

Senaat der Wageningse Studenten Vereniging 'Ceres'

Onze sponsoren