Investeren in huizen

DE HUIZENCOMMISSIE

De Huizencommissie van de Wageningse Studenten Vereniging Ceres is in het leven geroepen als reactie op de toenemende kamernood die momenteel in de studentenstad Wageningen heerst. Aan het begin van het collegejaar 2009 werd duidelijk dat de kamernood een abominabel hoog niveau had bereikt. Het aantal studenten in Wageningen was enorm gestegen en er waren niet genoeg kamers om de helft van de eerstejaars studenten een onderkomen te bieden. Destijds werd verwacht dat de kamernood de komende jaren nog verder zal aanhouden, zeker met in het vooruitzicht dat de Universiteit ook de komende jaren bleef groeien.

Voor de vereniging is het belangrijk dat de eerstejaars Leden een goede woonlocatie hebben in Wageningen. Een goede woonlocatie draagt ook bij aan een betere aansluiting met het sociale leven in Wageningen. Binnen Ceres is er toen voor gekozen om een actieve rol te gaan spelen in de kamervoorziening van de Leden. Eind 2009 is de HuizenCommissie opgericht. In het begin werd de nadruk gelegd op de begeleiding in het vinden van een kamer, maar al snel werden er ook steeds meer nieuwe woonruimtes gerealiseerd.

huco_foto.jpg


De commissie zoekt onder andere naar investeerders (zoals ouders van Leden of huisbazen) en zal deze begeleiden in het zoeken naar en het aankopen van een pand. Daarnaast kan de commissie kamerzoekende studenten leveren en deze begeleiden, assisteren bij het innen van de huur en assisteren bij het innen van de huur en assisteren bij het opstellen van een huurcontract.

Door de jaren heen zijn er verschillende nieuwe verenigingshuizen opgericht in samenwerking met de Huizencommissie. Op dit moment telt W.S.V. Ceres 45 verenigingshuizen. Dit varieert van kleine tot grote huizen, huizen alleen voor mannen of vrouwen en gemengde huizen. Het grootste deel van de verenigingshuizen bevindt zich in het centrum van Wageningen.

Voorbeelden van projecten zijn te zien onder het kopje huizen. Wanneer u vragen heeft, neem dan contact op met huizencommissie@wsvceres.nl.


INVESTEERDERS

Ieder jaar komen er huizen bij, maar nog steeds zijn er ieder jaar leden die niet op een verenigingshuis terecht kunnen komen, terwijl zij daar wel interesse in hebben. De HuizenCommissie wil zich graag voor hen inzetten.

De samenwerking tussen de investeerder en de huizencommissie kan ingericht worden naar de wens van de investeerder. Zo kan er geholpen worden bij het aandragen van panden, het contact met de gemeente voor de aanvraag van vergunningen en het opstellen van de huurcontracten en huisregels. Wij hebben contact met alle leden die nog opzoek zijn naar een ledenhuis, zodat er leden uit verschillende jaren in geplaatst kunnen worden. Wanneer u geïnteresseerd bent in een investering, horen wij het graag van u. U kunt contact opnemen met huizencommissie@wsvceres.nl.

Onze sponsoren