Nieuws

Rouwbericht Jan Faber

Tot groot verdriet is ons gisteren ter ore gekomen dat ons Ere-Lid Jan Faber is overleden. Jan is in 2003 benoemd tot Ere-Lid vanwege zijn langdurige betrokkenheid bij de Vereniging. In het jaar ’60-’61 heeft hij de functie van Voorzitter bekleed in de Commissie tot Bestuur. Ook na zijn studie is hij altijd betrokken gebleven bij Wageningen en Ceres. Zo zat hij van 1992 tot en met 2000 in de Commissie van Advies, heeft hij in de commissie van beheer van Hotel de Wereld gezeten, en is hij twee jaar lang voorzitter van de Koninklijke Landbouwkundige Vereniging geweest.

Wanneer er vragen zijn over hoe wij hier als Vereniging mee om zijn gegaan, dan kan men vanzelfsprekend bij de Senaat terecht.

Het grote gemis dat de familie en vrienden moeten dragen is onbeschrijfelijk. Wij wensen iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

 

Met gepaste hoogachting,

Senaat der Wageningse Studenten Vereniging 'Ceres'

Onze sponsoren